10 avantaje ale certificării cu marca

Încredere Online

1. Certificatul Încredere Online confirmă partenerilor (clienţi, furnizori) că afacerea dumneavoastră funcţionează in baza unui sistem de calitate recunoscut, pe baza unor evaluări profesioniste;

2. Îmbunătăţirea şi promovarea imaginii afacerii şi plasarea acesteia pe piaţa concurenţială într-o poziţie avantajoasă;

3. Consolidarea încrederii clienţilor dumneavoastră în calitatea serviciilor şi produselor oferite, precum şi respectarea condiţiilor contractuale asumate;

4. Îmbunătăţirea serviciilor şi produselor oferite şi dovedirea superiorităţii afacerii certificate, faţă de concurenţă;

5. Scăderea clienţilor ce migrează către alte companii din lipsă de încredere în compania dumneavoastră;

6. Confirmarea existenţei unui cadru organizat privind soluţionarea a unor potenţiale litigii cu partenerii de afaceri pe cale amiabilă realizându-se o economie substanţială de resurse şi o bună relaţie cu clienţii;

7. Scăderea nemulţumirilor clienţilor;

8. Transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale afacerii.

9. Asigurarea consistenţei privind realizarea produselor sau serviciilor la nivelul de calitate cerut, stabilit şi recunoscut;

10. Confirmarea alinierii şi respectării unor rigori specifice din sfera bunelor practici ale internetului;

Este importantă certificarea cu marca Încredere Online ?

Este de la sine înţeles că principala dumneavoastră preocupare este să găsiţi metodele de creştere a afacerii, a organizaţiei dumneavoastră şi să evitaţi situaţiile de criză. Suntem siguri că fiecare dintre dumneavoastră v-aţi organizat afacerea şi aveţi propriul sistem de promovare în mediul online. În aceste condiţii, probabil vă întrebaţi de ce aveţi nevoie de o certificare a propriului sistem. De ce este necesară şi utilă obţinerea mărcii  Încredere Online

Iată şi răspunsul

Pentru că în acest fel veţi avea confirmarea faptului că modul de prezentare şi de interacţionare a afacerii dumneavoastră cu mediul online respectă toate rigorile ce ţin atât de nişte cerinţe tehnice din sfera serviciilor SEO, cât şi bunele practici ale Internetului. Certificarea  Încredere Online  reprezintă o apreciere a calităţii paginii dumneavoastră web, a bunelor practici din organizaţie,  a orientării organizaţiei în direcţia calităţii şi respectării nevoilor clienţilor şi partenerilor de afaceri.

Pentru fiecare companie care administrează sau foloseşte pentru promovare o pagină web, este foarte important ca această pagină să fie nu doar concepută într-o manieră creativă şi cu respectarea unor cerinţe minime, ci mai ales să inspire încredere celor cărora li se adresează – fie parteneri de afaceri, fie consumatori sau simplii vizitatori ai site-ului.

Așadar, ne centrăm toată atenţia asupra aspectelor importante ale prezenţei site-ului companiei dumneavoastră pe Internet

certificare-avantaje

Companiile care deţin şi utilizează marca înregistrată ÎNCREDERE ONLINE™ sunt companiile care au decis să-şi construiască o imagine aparte în mediul online, având bază, în primul, rând o relaţie transparentă, de încredere reciprocă atât cu clienţii săi, cât şi cu simplii vizitatori ai paginilor web prin care îşi promovează afacerea. Marca înregistrată ÎNCREDERE ONLINE™ prezentă pe pagina web a companiei dumneavostră arată consumatorilor de produse sau servicii că sunt în faţa unei companii serioase şi responsabile, adaptată la reglementările informaţiilor digitale, care respectă un cod etic de conduită, interesele şi drepturile consumatorilor în orice moment.

Pentru a putea beneficia de certificatul Încredere Online este necesar să fiţi membru al asociaţiei noastre şi să îndepliniţi condiţiile stabilite prin Codul Etic al companiei noastre.